Koi Inj Da Sajda lab Javay
Mai Hath Uthawan Rab Man Javay