Ye jo diya bajha hai meri sanson ka
Tera zulm shayad hawa mai shamil hai