Tera skoon slamat rahe jana magar
kabhi to poch tujhe skoon kaise milta hai