Likhta hon to tum hi utarte ho qalam se
Parhta hon to lehja bhi tum awaz bhi tum