Azmaish jitni sakht hogi
Inaam bhi utna hi bara milega