Rishta jataya nahi jaata
Nibhaya jata hai chahe door ho