Bikhar jata hai paspa hokar jab lashkar iradon ka
Nayi qowat se phir apni safay tarteeb deta hon