Kabhi tum ne !!
Saha hai kya ???
Boht mehrbaan shakhs ka ....
Achanak na mehrbaan ho jana !!