Dunya mai aksar logon ki wafa wahan tak hoti hai jahan tak unka matlab hota hai