Showing posts from February, 2017Show all

Kabhi tum ne !!

Kabhi tum ne !! Saha hai kya ??? Boht mehrbaan shakhs ka .... Achanak na mehrbaan ho jana !!

Read more

Muhabat yeh nahin keh

Muhabat yeh nahin keh tum tarpo aur usko khabar na ho !! Muhabat to yeh hai keh tum takleef main Ho aur wahan Qayamat guzrey !!

Read more