Main ne asaab ko pat'thar ka bana rakha Hai !!
Ek dill Hai k banta he nahin pat'thar jaisa !!