Jitni chahat se tujh ko dekha hai
Itni chahat se Kuch nahi dekha

Apni ankhon mai dekh lene do
Maine muddat se Kuch nahi dekha