Itna ghreeb hon keh mere pas !!
Ab khoney ko tu bhi nahin raha !!