Is qadar pakeeza muhabbat ki hai tumse

Sar utha ke dekha bhi to Sirf paon tak