Bas sun Kar Mera lehja wo samajhta hai sab acha

Muddat howi usne Meri ankhen nahi dekhin