Samajh Kr Raham Dil Tum Ko Diya Tha Hum Ne Dil Apna,
Magar Tum To Bala Niklay, Ghazab Niklay, Sitam Niklay.!