Mehnti Shaks k Samnay Pahaar Kankar Ha,
Aur
Kahil Insaan Kay Samnay Kankar Pahaar.!